Du kan få rot- och rutavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rotavdrag.

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

 

Rotavdragets storlek

Skattereduktion för rotarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Det är utföraren, till exempel snickaren eller målaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.

 

Vi hjälper dig

För att allt skall bli rätt ifyllt så hjälper vi dig som kund att fylla i blanketter osv. Om du har frågor angående ROT-avdrag så är du välkommen att kontaka oss eller Skatteverket för mer information

 

Exempel

Här har vi sammanställt ett exempel som illusterar hur ROT-avdraget fungerar.